تمیز TEMIZ

برند تمیز TEMIZ با هدف تامین نیاز در چهار گروه دستمال، خوشبو کننده هوا، منسوجات نبافته و پلاستیک فعالیت خود را آغاز کرده است.
عمده محصولات شرکت تمیز ریس خونه در زمنیه بهداشتی و خوشبو کننده در خانه می باشد.
با توجه به این که فروشگاه شاهین لوکس در زمینه لوازم و تجهیزات کارواش می باشد، محصولات برند تمیز TEMIZ مرتبط با کارواش و خودرو را می توانید در فروشگاه شاهین لوکس مشاهده کنید.

شرکت تمیز_temiz