پمپ کارواش، دینام و لوازم جانبی

پمپ کارواش یا پمپ آب، دینام و لوازم جانبی را در این دسته می توانید مشاهده کنید.

جهت تنظیم فشار آب در کارواش توسط پمپ و دینام آن را تنظیم می کنند. در نهایت این آب با فشار مناسب در لانس و مواد پاش استفاده می شود.

در صورتی که پمپ کارواش و دینام شما نیاز به تعمیرات دارد کافی است جهت مشاوره با شماره 09129383345 آقای بیگی تماس بگیرید.

پمپ ۲۰۰ بار برتولینی با دینام ۷/۵ الکتروژن سه فاز به همراه شاسی

پمپ ۲۰۰ بار برتولینی با دینام ۷/۵ الکتروژن سه فاز به همراه شاسی