پمپ باد، کمپرسور باد

پمپ باد یا کمپرسور باد در کارواش ها جز یکی از وسایل مهم می باشد. برای ایجاد فشار در چرخه دستگاه ها این وسیله نقش ایجاد فشار اولیه را ایفا می کند و شما می توانید از فشار خروجی آن برای مخزن کف پاش، نظافت و بادگیری و … استفاده کرد.

کمرسور باد، پمپ باد کارواش

در زیر می توانید انواع کمپرسور باد و لوازم جانبی آن همچون شلنگ فنری باد، تفنگی باد، شیر اطمینان، همچنین لوازمی مانند تورنادوگان، گازوئیل پاش و مواد پاش نیز می توان در این دسته مشاهده نمائید.